[Review]Ma thổi đèn vs Đạo mộ bút ký

Mấy hôm nay mình đã gặm được tới tập 3 của Ma thổi đèn rồi, nên nói đôi dòng về 2 tác phẩm trộm mộ nổi tiếng này. Cá nhân mình cảm thấy, Ma thổi đèn như Shounen dành cho nam giới đọc, còn Đạo mộ bút ký thì ai cũng có thể đọc được […]

Bình chọn